Tilbage til oversigt
Tilbage til alle nyheder

Recirkulering af vinduer

6. December 2021

Recirkulering af vinduer

Et bæredygtigt samarbejde med Saint-Gobain ISOver

Vi har gennem en længere periode testet Saint-Gobain ISOvers Fra glas til uld-model.

På AB Trekanten har vi i samarbejde med Saint-Gobain ISOver, Andelsforeningen AB Trekanten og Gaihede, ingeniører & arkitekter recirkuleret 800 gamle vinduer, som er blevet til glasuld.
I forbindelse med udskiftningen af vinduerne på AB Trekanten er glasset fra de 800 gamle vinduer blevet recirkuleret og forvandlet til glasuld. Med projektet har vi samtidigt demonstreret, hvordan den bæredygtige omstilling af byggeriet kan fungere i praksis på en travl byggeplads – uden at give forsinkelser eller ekstra omkostninger i det samlede renoveringsbudget.

Vi har tidligere afprøvet metoden på mindre projekter, men med AB Trekanten havde vi et perfekte klimarenoverings-projekt til at fremme den grønne og bæredygtige omstilling med en metode, der hedder ”Fra glas til uld.”
Det er Saint-Gobain ISOVER der står bag metoden. Saint-Gobain ISOver ligger i Vamdrup ved Kolding – og har her en af verdens mest moderne glasuldsfabrikker, som producerer glasuld med op til 75 procent genbrugsglas.

Helt konkret betyder samarbejdet, at vinduerne ikke bliver blandet sammen med det øvrige renoveringsaffald, men i stedet køres til sortering på nærmeste ressourcecenter. Her skilles glasset fra trærammerne, der også kan gøre gavn som fx biobrændsel. Derefter bliver det rene glas kørt til ISOVERs glasuldsfabrik i Vamdrup, hvor det indgår i et cirkulært produktions set-up, der forvandler vinduesglasset til glasuld.

Gamle vinduer bliver til ny isolering

Selv om der er et CO2-aftryk forbundet med transporten, så er den CO2- og klimamæssige gevinst til at tage og føle på. Vinduesglasset fra Andelsforeningen AB Trekanten giver ca. 11 tons brugbart genbrugsglas, som derefter forvandles til så meget glasuld, at der er nok til at efterisolere mere end 2.700 kvadratmeter gavl. Projektet leder til en C02 besparelse på ca. 2.340 kg CO2.

”Håndværkerne var ligesom beboerne hurtigt med på idéen, ikke mindst fordi det er en helt konkret måde at være med til at mindske byggebranchens klimamæssige aftryk – af hensyn til både klimaet og til vores børn og børnebørn. De gamle arbejdsrutiner med at smide vinduerne i en container blev hurtigt omsat til en ny og lige så hurtig rutine med at sætte vinduerne på paller klar til afhentning. Det er helt klart en metode, vi vil genbruge på kommende projekter,” forklarer Rasmus Dalberg Skjoldbanke, byggeleder på projektet

Miljø- og konkurrencemæssige fordel

Han fortæller, at der ud over den miljømæssige gevinst også er en konkurrencemæssig fordel ved at fin-sortere genanvendelige byggematerialer og få dem omsat til fx isoleringsmateriale eller andre byggematerialer, da vi i stigende grad bliver målt på bæredygtighed, og det gælder både i social, økonomisk og miljømæssig forstand.

Det giver point, når vi deltager i udbud eller i tilbudsfasen til for eksempel offentlige virksomheder, kommuner, ejerforeninger og boligforeninger.

Det betaler sig at bidrage til langt flere bæredygtige løsninger i branchen, ikke kun for at deltage i kommende tilbudsgivninger, men i høj grad for miljøets og de kommende generationers skyld.

Læs videre

Få et indblik i nogle af de projekter, vi har løst i tæt samarbejde med vores kunder.