Tilbage til oversigt
Tilbage til alle cases

Bakkehusene

Vi har glædet os helt vildt til at komme i gang med renoveringen af Bakkehusene

Bakkehusene

Tagrenoveringen på Bakkehusene

Projektet

Vi er i fuld sving med renoveringen af Bakkehusene.

På denne side kan du finde information, der for dig som beboer er relevant i byggeperioden.

Hvis du har spørgsmål, du ikke kan finde svar på, her på siden har vi “besøgstid” i skurbyen hver onsdag kl. 8.30 – 10.00. Du er velkommen til at kigge forbi.

Vi har delt renovering op i 12 etaper, som det fremgår af billedet længere nede.
Hele renoveringen er startet på etape 1, hvor vi allerede er i fuld sving.
Det meste information i den første periode er henvendt til dig der bor på  de første etaper – men hvis du nu bor på etape 12, må du stadig gerne læse med.
Vi kender godt det der med at ville være godt forberedt.

 

 

Stillads

Stilladset er fundamentet for vores arbejde, og jo bedre stilladset er jo bedre er det arbejde vi udfører fra det.
Derfor kommer vi ikke uden om at stilladset skal op på den mest hensigtsmæssige måde, i forhold til det arbejde der skal udføres.

Der skal stillads op på begge sider af husene, herefter opføres tæt tagoverdækning – hvilket på dansk betyder at stilladset bliver pakket ind i plastik, for at skærme for vind og vejr.

For dig som beboer betyder det at vi skal ind i din have, og sætte stillads op.
Derfor anbefaler vi at du flytter krukker, havemøbler og andre effekter du er glad for, og eventuelt graver dine yndlingsblomster op og genhuser dem et andet sted, mens renoveringen står på.

Du skal derover afmontere markiser, halvtage og andre løse genstande der potentielt er eftermonteret i facade og tagfod. Vi beder dig holde facaden fri 3 meter ud.

Vi ville ønske det kunne være anderledes, men desværre er der ikke opfundet svævende stilladser endnu, ligeså snart de bliver det vil vi naturligvis anvende dem.

Indvendige arbejder

De fleste tagvinduer skal udskiftes med nye energioptimerede vinduer, der er specielt produceret til Bakkehusene.
Det betyder at vi skal have adgang til din lejlighed for at lave de indvendige arbejder. Vi skal både have en tømrer og en maler forbi, i forbindelse med reetableringen af dine lysninger. Nogle steder skal vi desuden have en murer forbi.

Uanset hvad der er gældende for dig, bliver du varslet herom, så hold øje med din postkasse.

De forskellige faggrupper har forskellige opgaver i forbindelse med de indvendige arbejder, og du kan forvente et par dages mellemrum mellem de respektive arbejder bliver udført i din bolig. Vi tilsigter at holde så meget flow i byggeriet, som muligt og på den måde minimere dette.

Men du kan forvente at vi skal ind i din bolig henover en periode på op til 20 dage. Vi beklager de gener det potentielt må medføre.

Det er Slots- og Kulturstyrelsen der har besluttet hvordan tagvinduerne skal placeres i taget, og der er lavet en konkret plan for hvor højt og tæt de skal monteres.
Denne plan er lavet med både funktionalitet og æstetik for øje.

Varslinger

Vi kommer ikke udenom at en postkasse efterhånden er blevet en slags fysisk spammappe, der for det meste bare er fyldt med reklamer og ikke rigtig tjener noget formål efter e-boks og mails har overtaget.
Men for nu befinder vi os altså stadig i et limbo mellem fysisk og digital kommunikation.

Vi vil gerne have at du har nem og hurtig adgang til alle informationer vedrørende projektet, og derfor kommer vi til at varsle fysisk i din postkasse.
Vi opfordre dig til at tjekke den dagligt, så længe renoveringen er i gang på den etape hvor du bor.
Varslingerne bruges b.la. til at varsle opsætning af stillads, udskiftning af tagvinduer og sletning af tagvinduer.

Adgang til din bolig

Vi forstår godt hvis det virker grænseoverskridende at du skal have fremmede mennesker ind i dit hjem, især hvis du ikke er hjemme.
Alle vores kolleger på Bakkehusene er dybt profesionelle, og det er lidt ligesom med læger. Du har nok ikke noget vi ikke har set før, og vi lover at være forsigtige i dit hjem.

Du må gerne være hjemme når vi besøger dig, men hvis du ikke har lyst eller mulighed kan du aflevere din nøgle til os.

Din nøgle bliver naturligvis opbevaret sikkert, og håndteret forsvarligt.

Vi kommer til med jævne mellemrum at skulle have adgang til din bolig, mens renoveringen på din etape er i gang. Vi varsler dig inden hver gang vi skal have adgang, og håber på din forståelse selvom det potentielt er upraktisk for dig.

Vi er allerede

I gang på etape 1, og du kan nærmest ikke undgå at have bemærket den skurby der nu står for enden af Rødkildevej.
Skurbyen er essentiel for at vi kan styre projektet bedst muligt, og vi kommer til at være meget til stede. Vores håndværkere holder pause i skurbyen, og selvom den måske ikke ligefrem er en kunstinstallation, minimerer vi generne ved at holde området så pænt og ryddeligt som muligt, når man tager i betragtning at det er en byggeplads.

På forhånd undskyld

Vi kan ligeså godt indrømme det. Renoveringsarbejde støver og larmer, og det kommer det også til på Bakkehusene.

Det hænder at asfalt på gangarealer og fortove mv. går i stykker under et byggeprojekt. Vi reetablerer knust asfalt når stilladset er pillet ned.

I byggebranchen står vi tidligt op.
Vi starter arbejdet kl. 7 om morgenen og er væk igen kl. 16.
I dette tidsrum må du forvente et vis niveau af støj og trafik på stilladset ude foran dine vinduer. Samtidig kommer vi til i perioder at afspærre p-pladser og fortov. Det kan ikke undgå at være til gene og det beklager vi. Vi afspærre kun når det er nødvendigt.

Den gode nyhed er til gengæld, at vi kommer til at arbejde på flere etaper på samme tid. Det forkorter den samlede byggeperiode, og optimerer renoveringsprocessen.
Til glæde for dig, og for os.

Med alt det sagt

Så er vi helt vildt glade for at være i gang.

Vi kan ikke love at det ikke bliver besværligt for dig i byggeperioden, men vi lover at gøre os umage. Vi er alle sammen søde og rare og opfordre dig til at tage fat i os, hvis der er det mindste.

Vi ses!

 

Tidsplan

Quotes icon

Arbejdet på Bakkehusene ligger vel indenfor vores kompetencer, og vores hold er dygtige til det de gør

Hans-Christian Nielsen Byggeleder, BYENS TAG & FACADE A/S

Udvalgte billeder

  • Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4

Bygherre

Bakkehusene

Rådgiver

Byens Tegnestue A/S

Din byggeleder

Hans-Christian Nielsen, BYENS TAG & FACADE

Vi er BYENS TAG OG FACADE A/S

Hele holdet

Vi kalder tit vores kolleger i BYENS TAG & FACADE for holdet.

Det lyder måske sådan lidt frisk-fyr agtigt at kalde sig for “holdet”, men vi har opdaget at de bedste kolleger er dem der trives bedst. Derfor gør vi os umage for at skabe de optimale rammer for arbejdsglæde og drive, vi bruger mange kræfter på at sørge for vores medarbejdere trives og udvikler sig.
Uanset om det gælder efteruddannelse, personlig udvikling eller godt kollegaskab.

Det er sådan vi ser os – som ét stort hold.
Kort sagt interesserer vi os for hinanden, vi er kun gode fordi vi gør tingene sammen og så kan vi helt ærligt bare godt lide at være på hold med hinanden.

Det vil I måske også opdage på Bakkehusene. Vi har det for det meste ret fedt når vi er på arbejde.

Holdet på Bakkehusene

På Bakkehusene har vi helt beskedent sammensat et fantastisk hold af personligheder, og kompetencer.

 

Håndværkerne
Vi kan ikke helt på samme måde sige noget om de drenge der skal udføre arbejdet for. Det er ikke fordi vi ikke kender dem, men simpelthen fordi vi endnu ikke ved hvem af dem du får fornøjelsen af.
Men vi garantere at de både er dygtige og imødekommende. Alle vores drenge er vant til at arbejde på ejendomme i København, og ved at vi arbejder for mennesker.
De ved hvordan de optimerer rutiner og arbejdsgange, så det ikke bliver mere besværligt end højst nødvendigt for dig og dine naboer – samtidig ved vi at de ikke går på arbejde for at pisse nogen af, så skulle du en dag stå med følelsen af at vi driver dig til vanvid, beder vi dig ringe til os på kontoret i stedet for at tage den med drengene på stilladset.