BYENS TAG & FACADE organisation

BYENS TAG & FACADE organisation

Flad organisationsstruktur

Hos BYENS TAG & FACADE har vi en flad organisationsstruktur.
Fordi vi har færre ledelseslag er vores kolleger bemyndiget til – og forventet af – at tage ansvar for flere beslutninger i det daglige arbejde.

I dagligdagen er det sådan at det bedste argument går frem for den højeste placering i hierakiet, det giver både engagement og involvering i virksomheden og bidrager samtidig til vores fælles fremskridt og mål.

Samarbejde

Vi opfordrer til åben kommunikation, innovation og samarbejde.
Når vores kolleger er bemyndiget til at håndtere flere udfordringer og tage beslutninger uden direkte ledelsesmæssig involveringer kan vi ofte håndtere de problemer der potentielt opstår på en byggesag, hurtigere og nemmere.

Den flade struktur kræver selvledelse i en vis forstand, men samtidig er det altid muligt at sparre med kolleger i alle lag af virksomheden, og netop sparring på tværs af titler og funktioner er en af grundpillerne i vores virksomhed.
I det daglige betyder det at vi har en høj grad af informationsdeling. Det mener vi er nødvendigt for at give vores kolleger det bedste udgangspunkt for at tage ansvar for deres eget arbejde og de daglige jobfunktioner. Vores kolleger er alle sammen dybt kompetente og kender deres fagområder godt, det betyder at de bedste ideer tit udspringer fra alle lag af vores virksomhed.

 

Vi stræber efter et åbent arbejdsmiljø, hvor vores kolleger har lyst til at bruge tid sammen – også efter arbejdstid.
I de her dage tales der meget om work-life balance, og vi ved hvor vigtigt det er at koble af derhjemme sammen med sin familie. Men når vi alligevel bruger en masse tid hver uge sammen, synes vi det siger noget om sammenholdet og kulturen i BYENS TAG & FACADE, at vores kolleger alligevel cykler Amager rundt eller løber en tur sammen efter arbejdstid.

 

Her kan du møde nogle vores kolleger

Weisleder

Weisleder Nedrivning

Asger Kristensen

Asger Kristensen Tømrer

Jesper Steensen

Jesper Steensen Tømrer